About tau

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

eBooks

TAU-V1N4

Original Article

Outcomes of extracorporeal shock wave lithotripsy for ureteral stones according to ESWL intensity
Ji Hyung Yoon, Sejun Park, Seong Cheol Kim, Sungchan Park, Kyung Hyun Moon, Sang Hyeon Cheon, Taekmin Kwon
Modified ileal conduit intracorporeally accomplished following laparoscopic radical cystectomy with enhanced recovery protocols: experience with 48 cases
Houyi Wei, Mingshuai Wang, Wahafu Wasilijiang, Wei Wang, Xing Guan, Xiaoguang Zhou, Liming Song, Nianzeng Xing, Yinong Niu
Development and validation of the prognostic value of the immune-related genes in clear cell renal cell carcinoma
Zhuangyao Liao, Haohua Yao, Jinhuan Wei, Zihao Feng, Wei Chen, Junhang Luo, Xu Chen
Analysis of pelvic floor electrical physiological parameters in nulliparous women with stress urinary incontinence
Xiaoxia Chang, Huan Ge, Guihua Ye, Xiaojie Quan, Wei Shen, Chunzi Zhang, Mengyao Huan, Jie Wu
Stone removing efficiency and safety comparison between single use ureteroscope and reusable ureteroscope: a systematic review and meta-analysis
Yu-Cheng Ma, Zhong-Yu Jian, Xi Jin, Hong Li, Kun-Jie Wang
A novel genomic model for predicting the likelihood of delayed graft function in DCD kidney transplantation
Bin Yu, Han Liang, Shujun Zhou, Qifa Ye, Yanfeng Wang
The combination of microRNA-371a-3p and 375-5p can distinguish viable germ cell tumor and teratoma from necrosis in postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection specimens
Lara Kremer, Melanie von Brandenstein, Maike Wittersheim, Barbara Koeditz, Pia Paffenholz, Martin Hellmich, David Pfister, Axel Heidenreich, Tim Nestler
Novel bi-allelic mutations in DNAH1 cause multiple morphological abnormalities of the sperm flagella resulting in male infertility
Chuan Jiang, Xueguang Zhang, Heng Zhang, Junliang Guo, Chaoliang Zhang, Jinhong Li, Yihong Yang
Expression of G3BP1 in benign and malignant human prostate tissues
Chao Wang, Qiqi Cui, Runxuan Du, Shuang Liu, Shaoping Tian, Hua Huang, Yihua Jiang, Ruibing Chen, Yuanjie Niu, Dan Yue, Yong Wang
A partial loss-of-function variant in GNRNR gene in a Chinese cohort with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism
Yinwei Chen, Taotao Sun, Yonghua Niu, Daoqi Wang, Kang Liu, Tao Wang, Shaogang Wang, Hao Xu, Jihong Liu
Whole blood GRHL2 expression as a prognostic biomarker in metastatic hormone-sensitive and castration-resistant prostate cancer
Edmond M. Kwan, Heidi Fettke, Megan Crumbaker, Maria M. Docanto, Sarah Q. To, Patricia Bukczynska, Andrew Mant, Nicole Ng, Siavash Foroughi, Lisa-Jane K. Graham, Anne-Maree Haynes, Sarah Azer, Lisi Elizabeth Lim, Eva Segelov, Kate Mahon, Ian D. Davis, Phillip Parente, Carmel Pezaro, Tilman Todenhöfer, Niranjan Sathianathen, Christine Hauser, Lisa G. Horvath, Anthony M. Joshua, Arun A. Azad
Heparin coating in biodegradable ureteral stents does not decrease bacterial colonization—assessment in ureteral stricture endourological treatment in animal model
Federico Soria, Julia E. de La Cruz, Tomás Fernandez, Alberto Budia, Álvaro Serrano, Francisco M. Sanchez-Margallo
The m6A methyltransferase METTL3 regulates autophagy and sensitivity to cisplatin by targeting ATG5 in seminoma
Hanfei Chen, Yali Xiang, Yinghao Yin, Jingxuan Peng, Dongyi Peng, Dongjie Li, Riko Kitazawa, Yuxin Tang, Jianfu Yang
Application of metastatic biopsy based on “When, Who, Why, Where, How (4W1H)” principle in diagnosis and treatment of metastatic castration-resistance prostate cancer
Zihao Liu, Lei Wang, Yuchi Zhou, Chao Wang, Yuan Ma, Yang Zhao, Jing Tian, Hua Huang, Haitao Wang, Yong Wang, Yuanjie Niu
The safety and efficacy of mini-percutaneous nephrolithotomy vs. retrograde intrarenal surgery for treatment of renal lithiasis in pelvic ectopic kidney: an exploratory pilot study
Junfeng Wu, Jun Shen
LncRNA DANCR regulates lymphatic metastasis of bladder cancer via the miR-335/VEGF-C axis
Qinrong Ping, Yunqiang Shi, Meng Yang, Hui Li, Yiming Zhong, Jian Li, Xiaofang Bi, Chunhui Wang
Significance of TP53 and immune-related genes to prostate cancer
Hang Huang, Yufan Tang, Ping Li, Xueting Ye, Wei Chen, Hui Xie, Yuancai Zheng

Case Report

Surgical management of incomplete duplex kidney with both upper and lower moieties ureteropelvic junction obstruction: a case report with modified reconstructive method
Yiji Peng, Zhongyuan Zhang, Cheng Shen, Wei Yu, Gang Wang, Liqun Zhou
Hypogonadotropic hypogonadism associated with another small supernumerary marker chromosome (sSMC) derived from chromosome 22, a case report
Abdullah, Cui Li, Minggang Zhao, Xiang Wang, Xu Li, Junping Xing
Pseudoangiosarcomatous squamous cell carcinoma: first case report on penis
Liseana O. Barbosa, José Osvaldo B. Neto, Antônio Augusto L. Teixeira-Júnior, Leudivan R. Nogueira, José de Ribamar R. Calixto, Isabela W. Cunha, Jaqueline D. Pinho, Francisco Sérgio M. S. do Nascimento, Syomara Pereira da C. Melo, Fernando A. Soares, Gyl Eanes B. Silva
Primary malignant teratoma of the kidney: a rare case report and literature review
Jun Dai, Hong-Chao He, Xiao-Qun Yang, Xin Huang, Chen Fang, Wei He, Ju-Ping Zhao, Fu-Kang Sun
Functional paraganglioma with tumor thrombus in the inferior vena cava, first case report
Xiaoqiang Xue, Dong Wang, Yu Xiao, Zhigang Ji, Yi Xie
Camrelizumab monotherapy leading to partial remission for relapsed upper tract urothelial carcinoma after radical nephroureterectomy: a case report
Kangxin Ni, Zhenghui Wang, Shicheng Yu, Jintong Zheng, Gonghui Li

Editorial on Urinary Biomarkers of Urological Malignancies1

Urinary biomarkers of urological malignancies
Kazutoshi Fujita

Review Article on Urinary Biomarkers of Urological Malignancies1

A narrative review of urinary phospholipids: from biochemical aspect towards clinical application
Xin Li, Kenji Nakayama, Takayuki Goto, Shusuke Akamatsu, Takashi Kobayashi, Koji Shimizu, Osamu Ogawa, Takahiro Inoue
Narrative review of urinary glycan biomarkers in prostate cancer
Shingo Hatakeyama, Tohru Yoneyama, Yuki Tobisawa, Hayato Yamamoto, Chikara Ohyama
Toward urinary cell-free DNA-based treatment of urothelial carcinoma: a narrative review
Yujiro Hayashi, Kazutoshi Fujita
Urinary extracellular vesicles: a rising star in bladder cancer management
Fumihiko Urabe, Takahiro Kimura, Kagenori Ito, Yusuke Yamamoto, Shunsuke Tsuzuki, Jun Miki, Takahiro Ochiya, Shin Egawa
Extracellular vesicles in prostate cancer: a narrative review
Koji Hatano, Kazutoshi Fujita
UroVysion fluorescence in situ hybridization in urothelial carcinoma: a narrative review and future perspectives
Takashi Nagai, Taku Naiki, Toshiki Etani, Keitaro Iida, Yusuke Noda, Nobuhiko Shimizu, Teruki Isobe, Satoshi Nozaki, Takehiko Okamura, Ryosuke Ando, Noriyasu Kawai, Takahiro Yasui

Original Article on Urinary Biomarkers of Urological Malignancies1

MiR-30b-3p and miR-126-3p of urinary extracellular vesicles could be new biomarkers for prostate cancer
Kyosuke Matsuzaki, Kazutoshi Fujita, Eisuke Tomiyama, Koji Hatano, Yujiro Hayashi, Cong Wang, Yu Ishizuya, Yoshiyuki Yamamoto, Takuji Hayashi, Taigo Kato, Kentaro Jingushi, Atsunari Kawashima, Takeshi Ujike, Akira Nagahara, Motohide Uemura, Kazutake Tsujikawa, Norio Nonomura

Disclosure:

1. The series “Urinary Biomarkers of Urological Malignancies” was commissioned by the editorial office, Translational Andrology and Urology without any sponsorship or funding. Kazutoshi Fujita served as the unpaid Guest Editor for the series.

Original Article

Surgical treatment of Peyronie’s disease by modified 16-dot placation in China
Wen Ji Li, Haijun Yao, Ke Zhang, Zhikang Cai, Jun Da, Mingxi Xu, Zhong Wang
Does normalizing PSA after successful treatment of chronic prostatitis with high PSA value exclude prostatic biopsy?
Sherif Azab, Ayman Osama, Mona Rafaat

Review Article

Strategies for maintaining penile size following penile implant
King Chien Joe Lee, Gerald B. Brock
Phalloplasty for the genetic male
Giulio Garaffa, Gabriele Antonini, Vincenzo Gentile, David J. Ralph
Exogenous testosterone: a preventable cause of male infertility
Lindsey E. Crosnoe, Ethan Grober, Dana Ohl, Edward D. Kim
Premature ejaculation: do we have effective therapy?
Ege Can Serefoglu, Theodore R. Saitz, Landon Trost, Wayne J.G. Hellstrom
Peyronie’s disease: current therapy
Clay M. Pendleton, Run Wang

Expert Opinions on Challenging Cases

Commentary on the myths of Peyronie’s disease
Alex K Wu, Tom F Lue

Commentary

Randall plaque versus renal stone?
Thomas Chi, Joe Miller, Marshall L. Stoller

Original Article

Overall satisfaction, sexual function, and the durability of neophallus dimensions following staged female to male genital gender confirming surgery: the Institute of Urology, London U.K. experience
Maurice M. Garcia, Nim A. Christopher, Francesco De Luca, Marco Spilotros, David J. Ralph
Incidence of urinary extravasation and rate of ureteral stenting after high-grade renal trauma in adults: a meta-analysis
Sorena Keihani, Ross E. Anderson, Michelle Fiander, Mary M. McFarland, Gregory J. Stoddard, James M. Hotaling, Jeremy B. Myers
Safety and efficacy of daily Revactin® in men with erectile dysfunction: a 3-month pilot study
Sabine Nguyen, Jacob Rajfer, Magda Shaheen

Review Article

Future perspectives of prostate cancer therapy
Murali Gururajan, Edwin M. Posadas, Leland W. K. Chung
Small RNA and its application in andrology and urology
Ji Wang, Long-Cheng Li
TGF-β mediated DNA methylation in prostate cancer
Chung Lee, Qiang Zhang, Xaolin Zi, Atreya Dash, Marcelo B Soares, Farahnaz Rahmatpanah, Zhenyu Jia, Michael McClelland, Dan Mercola
Cystine nephrolithiasis
Hasan Fattah, Yasmin Hambaroush, David S. Goldfarb
Outlining the limits of partial nephrectomy
Sameer Chopra, Raj Satkunasivam, Chandan Kundavaram, Gangning Liang, Inderbir S. Gill
Mechanisms of resistance in castration-resistant prostate cancer (CRPC)
Thenappan Chandrasekar, Joy C. Yang, Allen C. Gao, Christopher P. Evans
Prostate cancer metastasis: roles of recruitment and reprogramming, cell signal network and three-dimensional growth characteristics
Shabnam Ziaee, Gina Chia-Yi Chu, Jen-Ming Huang, Shirly Sieh, Leland W. K. Chung
Inflammation in prostate cancer progression and therapeutic targeting
Timothy Stark, Lydia Livas, Natasha Kyprianou
Sympathetic nervous system and chronic bladder pain: a new tune for an old song
Ana Charrua, Rui Pinto, Lori Ann Birder, Francisco Cruz
Angiogenic factors, bladder neuroplasticity and interstitial cystitis—new pathobiological insights
Ricardo Saban
Increased bladder permeability in interstitial cystitis/painful bladder syndrome
Robert E. Hurst, Beverley Greenwood-Van Meerveld, Amy B. Wisniewski, Samuel VanGordon, Hsueh Kung Lin, Bradley P. Kropp, Rheal A. Towner
Magnetic resonance imaging (MRI)-based radiomics for prostate cancer radiotherapy
Fei Yang, John C. Ford, Nesrin Dogan, Kyle R. Padgett, Adrian L. Breto, Matthew C. Abramowitz, Alan Dal Pra, Alan Pollack, Radka Stoyanova

Editorial

PIVOT and the challenges of localized prostate cancer care
Aviva E. Weinberg, James D. Brooks

Research Highlights

Enzalutamide: the emperor of all anti-androgens
Emmanuel S. Antonarakis

Review Articles

Androgen receptor gene mutation, rearrangement, polymorphism
Kurtis Eisermann, Dan Wang, Yifeng Jing, Laura E. Pascal, Zhou Wang
Androgen receptor epigenetics
Changmeng Cai, Xin Yuan, Steven P. Balk
Androgen receptor genomic regulation
Hong-Jian Jin, Jung Kim, Jindan Yu
Decoding the androgen receptor splice variants
Changxue Lu, Jun Luo
Epithelial mesenchymal transition (EMT) in prostate growth and tumor progression
Campbell M. Grant, Natasha Kyprianou
Steroid hormone synthetic pathways in prostate cancer
Elahe A. Mostaghel
Near-infrared fluorescence and nuclear imaging and targeting of prostate cancer
Jason Wu, Dongfeng Pan, Leland W.K. Chung

Review Article

Kidney stone risk following Roux-en-Y gastric bypass surgery
Benjamin K. Canales, Ricardo D. Gonzalez

Review Article: Hypospadias

Do endocrine disruptors cause hypospadias?
Sisir Botta, Gerald R. Cunha, Laurence S. Baskin

Below are the latest Translational Andrology and Urology articles published online ahead of print publication.

EditorialOriginal Article


Review Article