Diagnosis of hypogonadism in patients treated with low energy shock wave therapy for erectile dysfunction: a narrative review

Dariusz Kałka, Małgorzata Biernikiewicz, Jana Gebala, Małgorzata Sobieszczańska, Sławomir Jakima, Witold Pilecki, Lesław Rusiecki