Urothelial carcinoma of the renal pelvis with renal vein and inferior vena cava tumor thrombus: case series and literature review

Xiaojun Tian, Peng Hong, Shiying Tang, Zhuo Liu, Feilong Yang, Shudong Zhang, Guoliang Wang, Huiying He, Lulin Ma