Renal Ewing’s sarcoma/primitive neuroectodermal tumor (PNET): a case series of 7 patients and literature review

Lei Liang, Haifeng Song, Binglei Ma, Zhenan Zhang, Kun Zhu, Qinhan Li, Chaohui Zhou, Aolin Li, Jun Liu, Quan Zhang, Shiyu Zhu, Qian Zhang