Predictive model containing PI-RADS v2 score for postoperative seminal vesicle invasion among prostate cancer patients

Hao Wang, Mingjian Ruan, He Wang, Xueying Li, Xuege Hu, Hua Liu, Binyi Zhou, Gang Song