Clinical outcomes and survival differences between primary, secondary and concomitants carcinoma in situ of urinary bladder treated with BCG immunotherapy

Radosław Piszczek, Wojciech Krajewski, Bartosz Małkiewicz, Piotr Krajewski, Andrzej Tukiendorf, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej