Vol 10, No 4 (April 2021): Translational Andrology and Urology

Original Article

Outcomes of extracorporeal shock wave lithotripsy for ureteral stones according to ESWL intensity
Ji Hyung Yoon, Sejun Park, Seong Cheol Kim, Sungchan Park, Kyung Hyun Moon, Sang Hyeon Cheon, Taekmin Kwon
Modified ileal conduit intracorporeally accomplished following laparoscopic radical cystectomy with enhanced recovery protocols: experience with 48 cases
Houyi Wei, Mingshuai Wang, Wahafu Wasilijiang, Wei Wang, Xing Guan, Xiaoguang Zhou, Liming Song, Nianzeng Xing, Yinong Niu
Development and validation of the prognostic value of the immune-related genes in clear cell renal cell carcinoma
Zhuangyao Liao, Haohua Yao, Jinhuan Wei, Zihao Feng, Wei Chen, Junhang Luo, Xu Chen
Analysis of pelvic floor electrical physiological parameters in nulliparous women with stress urinary incontinence
Xiaoxia Chang, Huan Ge, Guihua Ye, Xiaojie Quan, Wei Shen, Chunzi Zhang, Mengyao Huan, Jie Wu
Stone removing efficiency and safety comparison between single use ureteroscope and reusable ureteroscope: a systematic review and meta-analysis
Yu-Cheng Ma, Zhong-Yu Jian, Xi Jin, Hong Li, Kun-Jie Wang
A novel genomic model for predicting the likelihood of delayed graft function in DCD kidney transplantation
Bin Yu, Han Liang, Shujun Zhou, Qifa Ye, Yanfeng Wang
The combination of microRNA-371a-3p and 375-5p can distinguish viable germ cell tumor and teratoma from necrosis in postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection specimens
Lara Kremer, Melanie von Brandenstein, Maike Wittersheim, Barbara Koeditz, Pia Paffenholz, Martin Hellmich, David Pfister, Axel Heidenreich, Tim Nestler
Novel bi-allelic mutations in DNAH1 cause multiple morphological abnormalities of the sperm flagella resulting in male infertility
Chuan Jiang, Xueguang Zhang, Heng Zhang, Junliang Guo, Chaoliang Zhang, Jinhong Li, Yihong Yang
Expression of G3BP1 in benign and malignant human prostate tissues
Chao Wang, Qiqi Cui, Runxuan Du, Shuang Liu, Shaoping Tian, Hua Huang, Yihua Jiang, Ruibing Chen, Yuanjie Niu, Dan Yue, Yong Wang
A partial loss-of-function variant in GNRNR gene in a Chinese cohort with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism
Yinwei Chen, Taotao Sun, Yonghua Niu, Daoqi Wang, Kang Liu, Tao Wang, Shaogang Wang, Hao Xu, Jihong Liu
Whole blood GRHL2 expression as a prognostic biomarker in metastatic hormone-sensitive and castration-resistant prostate cancer
Edmond M. Kwan, Heidi Fettke, Megan Crumbaker, Maria M. Docanto, Sarah Q. To, Patricia Bukczynska, Andrew Mant, Nicole Ng, Siavash Foroughi, Lisa-Jane K. Graham, Anne-Maree Haynes, Sarah Azer, Lisi Elizabeth Lim, Eva Segelov, Kate Mahon, Ian D. Davis, Phillip Parente, Carmel Pezaro, Tilman Todenhöfer, Niranjan Sathianathen, Christine Hauser, Lisa G. Horvath, Anthony M. Joshua, Arun A. Azad
Heparin coating in biodegradable ureteral stents does not decrease bacterial colonization—assessment in ureteral stricture endourological treatment in animal model
Federico Soria, Julia E. de La Cruz, Tomás Fernandez, Alberto Budia, Álvaro Serrano, Francisco M. Sanchez-Margallo
The m6A methyltransferase METTL3 regulates autophagy and sensitivity to cisplatin by targeting ATG5 in seminoma
Hanfei Chen, Yali Xiang, Yinghao Yin, Jingxuan Peng, Dongyi Peng, Dongjie Li, Riko Kitazawa, Yuxin Tang, Jianfu Yang
Application of metastatic biopsy based on “When, Who, Why, Where, How (4W1H)” principle in diagnosis and treatment of metastatic castration-resistance prostate cancer
Zihao Liu, Lei Wang, Yuchi Zhou, Chao Wang, Yuan Ma, Yang Zhao, Jing Tian, Hua Huang, Haitao Wang, Yong Wang, Yuanjie Niu
The safety and efficacy of mini-percutaneous nephrolithotomy vs. retrograde intrarenal surgery for treatment of renal lithiasis in pelvic ectopic kidney: an exploratory pilot study
Junfeng Wu, Jun Shen
LncRNA DANCR regulates lymphatic metastasis of bladder cancer via the miR-335/VEGF-C axis
Qinrong Ping, Yunqiang Shi, Meng Yang, Hui Li, Yiming Zhong, Jian Li, Xiaofang Bi, Chunhui Wang
Significance of TP53 and immune-related genes to prostate cancer
Hang Huang, Yufan Tang, Ping Li, Xueting Ye, Wei Chen, Hui Xie, Yuancai Zheng

Case Report

Surgical management of incomplete duplex kidney with both upper and lower moieties ureteropelvic junction obstruction: a case report with modified reconstructive method
Yiji Peng, Zhongyuan Zhang, Cheng Shen, Wei Yu, Gang Wang, Liqun Zhou
Hypogonadotropic hypogonadism associated with another small supernumerary marker chromosome (sSMC) derived from chromosome 22, a case report
Abdullah, Cui Li, Minggang Zhao, Xiang Wang, Xu Li, Junping Xing
Pseudoangiosarcomatous squamous cell carcinoma: first case report on penis
Liseana O. Barbosa, José Osvaldo B. Neto, Antônio Augusto L. Teixeira-Júnior, Leudivan R. Nogueira, José de Ribamar R. Calixto, Isabela W. Cunha, Jaqueline D. Pinho, Francisco Sérgio M. S. do Nascimento, Syomara Pereira da C. Melo, Fernando A. Soares, Gyl Eanes B. Silva
Primary malignant teratoma of the kidney: a rare case report and literature review
Jun Dai, Hong-Chao He, Xiao-Qun Yang, Xin Huang, Chen Fang, Wei He, Ju-Ping Zhao, Fu-Kang Sun
Functional paraganglioma with tumor thrombus in the inferior vena cava, first case report
Xiaoqiang Xue, Dong Wang, Yu Xiao, Zhigang Ji, Yi Xie
Camrelizumab monotherapy leading to partial remission for relapsed upper tract urothelial carcinoma after radical nephroureterectomy: a case report
Kangxin Ni, Zhenghui Wang, Shicheng Yu, Jintong Zheng, Gonghui Li

Editorial on Urinary Biomarkers of Urological Malignancies1

Urinary biomarkers of urological malignancies
Kazutoshi Fujita

Review Article on Urinary Biomarkers of Urological Malignancies1

A narrative review of urinary phospholipids: from biochemical aspect towards clinical application
Xin Li, Kenji Nakayama, Takayuki Goto, Shusuke Akamatsu, Takashi Kobayashi, Koji Shimizu, Osamu Ogawa, Takahiro Inoue
Narrative review of urinary glycan biomarkers in prostate cancer
Shingo Hatakeyama, Tohru Yoneyama, Yuki Tobisawa, Hayato Yamamoto, Chikara Ohyama
Toward urinary cell-free DNA-based treatment of urothelial carcinoma: a narrative review
Yujiro Hayashi, Kazutoshi Fujita
Urinary extracellular vesicles: a rising star in bladder cancer management
Fumihiko Urabe, Takahiro Kimura, Kagenori Ito, Yusuke Yamamoto, Shunsuke Tsuzuki, Jun Miki, Takahiro Ochiya, Shin Egawa
Extracellular vesicles in prostate cancer: a narrative review
Koji Hatano, Kazutoshi Fujita
UroVysion fluorescence in situ hybridization in urothelial carcinoma: a narrative review and future perspectives
Takashi Nagai, Taku Naiki, Toshiki Etani, Keitaro Iida, Yusuke Noda, Nobuhiko Shimizu, Teruki Isobe, Satoshi Nozaki, Takehiko Okamura, Ryosuke Ando, Noriyasu Kawai, Takahiro Yasui

Original Article on Urinary Biomarkers of Urological Malignancies1

MiR-30b-3p and miR-126-3p of urinary extracellular vesicles could be new biomarkers for prostate cancer
Kyosuke Matsuzaki, Kazutoshi Fujita, Eisuke Tomiyama, Koji Hatano, Yujiro Hayashi, Cong Wang, Yu Ishizuya, Yoshiyuki Yamamoto, Takuji Hayashi, Taigo Kato, Kentaro Jingushi, Atsunari Kawashima, Takeshi Ujike, Akira Nagahara, Motohide Uemura, Kazutake Tsujikawa, Norio Nonomura

Disclosure:

1. The series “Urinary Biomarkers of Urological Malignancies” was commissioned by the editorial office, Translational Andrology and Urology without any sponsorship or funding. Kazutoshi Fujita served as the unpaid Guest Editor for the series.