Surgical techniques, oncologic and functional outcomes of two types of modified ileal orthotopic neobladders

Qinxin Zhao, Feiya Yang, Han Hao, Xinfei Li, Liyuan Wu, Xuesong Li, Nianzeng Xing