Eef2k is not required for fertility in male mice

Tianhao Feng, Shushu Zhou, Xiaodan Shi, Xin Zhang, Jintao Zhang, Shuqin Zhao, Xiaoyu Yang, Xuhui Meng, Mingxi Liu