Comfortable suture angle with optimized trocar position aids renorrhaphy during retroperitoneal laparoscopic partial nephrectomy

Jian Qian, Qian Zhang, Qiang Cao, Jie Jiang, Pu Li, Meiling Bao, Chao Qin, Zengjun Wang, Lixin Hua, Pengfei Shao