Investigation of urinary components in rat model of ketamine-induced bladder fibrosis based on metabolomics

Haozhen Li, Quan Zhu, Kaixuan Li, Ziqiang Wu, Zhengyan Tang, Zhao Wang