Overexpression of MAX dimerization protein 3 (MXD3) predicts poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma

Fangyuan Zhang, Liansheng Liu, Pengjie Wu, Shengwen Li, Dong Wei