Prostate biopsy free system for laparoscopic radical prostatectomy in a pituitary dwarfism: a case report

Jiatong Zhou, Baoling Zhang, Shuai Xia, Tao Li, Ranlu Liu