Proteomic analysis of oxidative stress response in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs): role of heme oxygenase 1 (HMOX1) in hypoxanthine-induced oxidative stress in HUVECs

Pei Zhu, Tao Qi, Zhan-Sen Huang, Hao Li, Bo Wang, Jia-Xin Feng, Shuai Ma, Heng-Jun Xiao, Yu-Xin Tang, Wei Liu, Jun Chen