Expression and prognostic value of PD-L1 in non-schistosoma-associated urinary bladder squamous cell carcinoma

Zhenhua Liu, Yisen Meng, Yudong Cao, Yuke Chen, Yu Fan, Shaobo Li, Qun He, Shiliang Wu, Wei Yu, Jie Jin