GreenLight Laser photoselective vapo-enucleation of the prostate with front-firing emission versus plasmakinetic resection of the prostate for benign prostate hyperplasia

Xiangming Cheng, Zikai Qiu, Jie Dong, Guanghua Liu, Yi Xie, Weifeng Xu, Zhigang Ji