CU 58. Infrared spectrophotometry of crystalline composition of staghorn calculi

kai Ma, Xiao-Bo Huang, Qing-Quan Xu, Jian-Xing Li, Liu-Lin Xiong, Bo Yang, Xiong-Jun Ye, Liang Chen, Xiao-Feng Wang, Yan-Qun Na

Article Options

Download Citation